image description

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • 16 Yaş ve üzeri olmak.
  • TC Vatandaşı olmak.
  • Daha önce teşvik kapsamında MYK belgesi almamış olmak.

MESLEKİ YETERLİKLİK BELGESİ’ nin FAYDALARI NELERDİR?

  • Kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri belgelendirme ve işverenin hukuki sorumluluğunun ortadan kaldırılmasına olanak sağlamaktadır.
  • Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliğini desteklenmektedir.
  • İşverenler mesleğin gerektirdiği ve bulundurmakta zorunlu olduğu nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmektedir.
  • Mesleki Yeterlilik Belgesi olan bireyleri istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren payları, 54 aya kadar işsizlik fonundan karşılanmaktadır.
  • İşverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarında nitelikli iş gücü kaynağı oluşturmaktır.